درباره ی شرکت تعاونی پسته رفسنجان


شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزي است كه ميتواند سرمشق ساير بخش هاي توليدي كشاورزي به شمار آيد.اين شركت در طول پنجاه سالي كه از زمان تاسيس و سی و پنج سالي كه از شروع فعاليتهاي عملي اش ميگذرد، با تجارب گرانبهايي كه در افزايش توليد ، ارتقاي بهره وري و كسب در آمدهاي ارزي و ريالي اندوخته ، توانسته با كسب بيش ازچهار ميليارد و هفتصد ميليون دلار درآمد ارزي ، كمك شايان توجهي به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غير نفتي كشورمان به عمل آورد. اين توفيق ها در حالي بدست آمد كه اين تعاوني از همان مزيت هايي كه دولت در زمينه ساير محصولات كشاورزي در نظر گرفته ، برخوردار نشده است. در اين مدت، دوران بسيار دشوار و طولاني را پشت سر گذاشته ايم و با تحمل رنج ومشقت فراوان و تلاشهاي شبانه روزي بي اندازه مسئولان تعاوني، توانسته ايم پسته ايران را به مقام نخست بازارهاي جهاني برسانيم. هم اكنون 45 درصد توليد جهان ، 83 در صد بازار مصرف جهان و بيش از 60 درصد بازار خاور دور در اختيار ايران است و چشم انداز آينده، بسيار روشنتر از هميشه است. شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان با هدف ساماندهی وضعیت صادرات و تثبیت قیمت خرید پسته در پنجاه سال پيش پا گرفت كه به وضعيت نابسامان آن خاتمه دهد. در آن زمان هزاران باغدار پسته از وضعيت نامساعد اقتصادي رنج مي بردند و راهي براي جلوگيري از كاهش بي دليل قيمت پسته در فصل برداشت نمي يافتند. باغداران با اين اميد به تاسيس تعاوني اقدام كردند كه با روي هم گذاشتن امكانات بتوانند به اين معضلات پايان دهند. شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان مي كوشد كه با به كارگيري روش هاي علمي در توليد محصول پسته در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري ، براساس آخرين استانداردهاي جهاني عمل كند. در حقيقت تعاوني امروز نيز خود در وضع اين استانداردها نقش اساسي دارد. ميزان برداشت محصول و همچنين كيفيت پسته توليدي در كشور نيز گرچه با ايدآلهاي تعاوني فاصله دارد، اما از رشد كيفي مناسبي برخوردار است كه ميتواند موقعيت پسته ايران را در بازارهاي جهاني در وضعيت با ثباتي حفظ كند.

توضیحات بیشتر

شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزي است كه ميتواند سرمشق ساير بخش هاي توليدي كشاورزي به شمار آيد.اين شركت در طول پنجاه سالي كه از زمان تاسيس و سی و پنج سالي كه از شروع فعاليتهاي عملي اش ميگذرد، با تجارب گرانبهايي كه در افزايش توليد ، ارتقاي بهره وري و كسب در آمدهاي ارزي و ريالي اندوخته ، توانسته با كسب بيش ازچهار ميليارد و هفتصد ميليون دلار درآمد ارزي ، كمك شايان توجهي به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غير نفتي كشورمان به عمل آورد. اين توفيق ها در حالي بدست آمد كه اين تعاوني از همان مزيت هايي كه دولت در زمينه ساير محصولات كشاورزي در نظر گرفته ، برخوردار نشده است. در اين مدت، دوران بسيار دشوار و طولاني را پشت سر گذاشته ايم و با تحمل رنج ومشقت فراوان و تلاشهاي شبانه روزي بي اندازه مسئولان تعاوني، توانسته ايم پسته ايران را به مقام نخست بازارهاي جهاني برسانيم. هم اكنون 45 درصد توليد جهان ، 83 در صد بازار مصرف جهان و بيش از 60 درصد بازار خاور دور در اختيار ايران است و چشم انداز آينده، بسيار روشنتر از هميشه است. شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان با هدف ساماندهی وضعیت صادرات و تثبیت قیمت خرید پسته در پنجاه سال پيش پا گرفت كه به وضعيت نابسامان آن خاتمه دهد. در آن زمان هزاران باغدار پسته از وضعيت نامساعد اقتصادي رنج مي بردند و راهي براي جلوگيري از كاهش بي دليل قيمت پسته در فصل برداشت نمي يافتند. باغداران با اين اميد به تاسيس تعاوني اقدام كردند كه با روي هم گذاشتن امكانات بتوانند به اين معضلات پايان دهند. شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان مي كوشد كه با به كارگيري روش هاي علمي در توليد محصول پسته در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري ، براساس آخرين استانداردهاي جهاني عمل كند. در حقيقت تعاوني امروز نيز خود در وضع اين استانداردها نقش اساسي دارد. ميزان برداشت محصول و همچنين كيفيت پسته توليدي در كشور نيز گرچه با ايدآلهاي تعاوني فاصله دارد، اما از رشد كيفي مناسبي برخوردار است كه ميتواند موقعيت پسته ايران را در بازارهاي جهاني در وضعيت با ثباتي حفظ كند.

شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزي است كه ميتواند سرمشق ساير بخش هاي توليدي كشاورزي به شمار آيد.اين شركت در طول سي و پنج سالي كه از زمان تاسيس و بيست سالي كه از شروع فعاليتهاي عملي اش ميگذرد، با تجارب گرانبهايي كه در افزايش توليد ، ارتقاي بهره وري و كسب در آمدهاي ارزي و ريالي اندوخته ، توانسته با كسب بيش ازدو ميليارد و 631 ميليون دلار درآمد ارزي ، كمك شايان توجهي به تحقق اهداف برنامه ...

تالار عرضه پسته در بورس کالا رفسنجان افتتاح می گردد مهندس میر حسینی قائم مقام مدیر عامل تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان گفت: مراسم افتتاحیه تالار عرضه پسته در بورس کالا، با هدف تسهیل در معاملات این بخش در تاریخ 21 اسفند ماه سال جاری در شهرستان رفسنجان با حضور تنی چند از مقامات استان و مسئولین سازمان بورس افتتاح می گردد.

در تاریخ 98/11/23 حضور کشاورزان در شرکت تعاونی پسته رفسنجان با سخنرانی علمی جناب آقای مهندس رضایی رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان موقعیت درختان پسته در زمستان و روغن ولک دانستن نیاز سرمایی انواع رقمهای درخت پسته باعث می شود، که در فصل زمستان بی دلیل به محلول پاشی روغنهای ولک روی نیاوریم.